Sök lediga jobb

Sökord

Plats


Hittade 48 lediga jobb inom Offentlig förvaltning
27 Jun Högsta förvaltningsdomstolen söker en arkivassistent
Arbetsbeskrivning Arkivet är ett pappersarkiv, men domstolen deltar i och följer aktivt utvecklingen inom digitalt bevarande som bedrivs vid Sveriges Domstolar…
Högsta förvaltningsdomstolen Stockholm
27 Jun Vattenstrateg
Arbetsplatsbeskrivning Länsstyrelsen Västernorrland är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län…
Länsstyrelsen Västernorrland Västernorrlands län
27 Jun Ungdomssamordnare
Smedjebacken är en trevlig kommun i södra Dalarna, med bra kombination av trivsamt småstadsliv, storslagen natur, aktivt föreningsliv, ett rikt kulturliv och starten för Strömsholms kanal…
Smedjebackens kommun , Medborgarservice Smedjebacken
27 Jun Kommunikatör
Smedjebacken är en trevlig kommun i södra Dalarna, med bra kombination av trivsamt småstadsliv, storslagen natur, aktivt föreningsliv, ett rikt kulturliv och starten för Strömsholms kanal…
Smedjebackens kommun , Medborgarservice Smedjebacken
26 Jun Hovrätten för Västra Sverige söker en eller flera registratorer
Arbetsbeskrivning Förutom postöppning och registrering av mål är registratorskontorets centrala uppgifter att ge god service till allmänheten och andra myndigheter, både per telefon och vid…
Hovrätten För Västra Sverige Göteborg
26 Jun Hovrätten för Västra Sverige söker en domstolshandläggare
Arbetsbeskrivning Som domstolshandläggare arbetar du på ett avdelningskansli och deltar i handläggningen av domstolens samtliga måltyper. I arbetsuppgifterna ingår bl.a…
Hovrätten För Västra Sverige Göteborg
26 Jun Socialsekreterare - barn och familjegruppen
Smedjebacken är en trevlig kommun i södra Dalarna, med bra kombination av trivsamt småstadsliv, storslagen natur, aktivt föreningsliv, ett rikt kulturliv och starten för Strömsholms kanal…
Smedjebackens kommun , Individ och familjeomsorg Smedjebacken
26 Jun Modersmålslärare Thailändska
Modersmålslärare Thailändska Tillbaka Vill du ha Sveriges viktigaste jobb? Bjuv är en kommun på gång och med KRAFT bygger vi framtidens arbetsplats…
Bjuvs kommun Bjuv
22 Jun Göta hovrätt söker domstolshandläggare, en eller flera
Arbetsbeskrivning Verksamheten i Göta hovrätt är uppdelad på tre dömande och en administrativ avdelning. Inom varje dömande avdelning finns ett kansli där ca 5-7 domstolshandläggare arbetar…
Göta Hovrätt Jönköping
22 Jun Målkanslichef
Arbetsbeskrivning Som målkanslichef har du det övergripande ansvaret för målkanslierna…
Förvaltningsrätten i Göteborg Göteborg
22 Jun Östersunds tingsrätt söker en rådman
Arbetsbeskrivning Östersunds tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats där vi bedriver ett aktivt arbete med att nå satta mål för verksamheten…
Östersunds Tingsrätt Östersund
22 Jun Hässleholms tingsrätt söker rådman
Arbetsbeskrivning Tingsrätten är organiserad i tre enheter, en dömande, en målberedande och en administrativ enhet…
Hässleholms tingsrätt Hässleholm
22 Jun Kvällssjuksköterska till Vård- och omsorgsförvaltningen
Kvällssjuksköterska till Vård- och omsorgsförvaltningen Tillbaka Vill du ha Sveriges viktigaste jobb? Bjuv är en kommun på gång och med KRAFT bygger vi framtidens arbetsplats…
Bjuvs kommun Bjuv
22 Jun Lön - och personaladministratör
Smedjebacken är en trevlig kommun i södra Dalarna, med bra kombination av trivsamt småstadsliv, storslagen natur, aktivt föreningsliv, ett rikt kulturliv och starten för Strömsholms kanal…
Smedjebackens kommun , Personalavdelning Smedjebacken
21 Jun Högsta domstolen söker beredningsjurister
Arbetsbeskrivning Målen i Högsta domstolen bereds och föredras av justitiesekreterare och beredningsjurister…
Högsta Domstolen Stockholm
21 Jun Jurist med specialkunskaper i socialförsäkringsrätt
Arbetsbeskrivning Kammarrätten söker en eller flera föredragande jurister med specialkunskaper inom socialförsäkringsområdet…
Kammarrätten i Göteborg Göteborg
21 Jun Resursperson, Varagårdsskolan
Resursperson, Varagårdsskolan Tillbaka Vill du ha Sveriges viktigaste jobb? Bjuv är en kommun på gång och med KRAFT bygger vi framtidens arbetsplats…
Bjuvs kommun Bjuv
21 Jun Enhetschef LSS Gruppboende, Vård- och omsorgsförvaltningen
Enhetschef LSS Gruppboende, Vård- och omsorgsförvaltningen Tillbaka Vill du ha Sveriges viktigaste jobb? Bjuv är en kommun på gång och med KRAFT bygger vi framtidens arbetsplats…
Bjuvs kommun Bjuv
21 Jun 1 Vik förskollärare
Smedjebacken är en trevlig kommun i södra Dalarna, med bra kombination av trivsamt småstadsliv, storslagen natur, aktivt föreningsliv, ett rikt kulturliv och starten för Strömsholms kanal…
Smedjebackens kommun , Harnäs Smedjebacken
20 Jun Domare som vill följa Sveriges Domstolar in i framtiden
Arbetsbeskrivning Domstolsverket bedriver flera stora utvecklingsinsatser som med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter fokuserar på ökad kvalitet och effektivitet i domstolarnas verksamhet…
Domstolsverket Jönköping