Sök lediga jobb

Sökord

Plats


Hittade 47 lediga jobb inom Administration, Ekonomi, Juridik
19 Jan Juristpraktikanter
Arbetsbeskrivning Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten…
Västmanlands Tingsrätt Västerås
19 Jan Kammarrätten i Göteborg söker sommarnotarier
Arbetsbeskrivning Kammarrätten i Göteborg söker sommarnotarier för anställning under en period av åtta veckor under sommaren 2017…
Kammarrätten i Göteborg Göteborg
19 Jan Göteborgs tingsrätt söker beredningsjurister
Arbetsbeskrivning Som beredningsjurist är dina arbetsuppgifter att på eget ansvar bereda i första hand dispositiva tvistemål för avgörande och göra rättsutredningar…
Göteborgs Tingsrätt Göteborg
19 Jan Förvaltningsrätten i Linköping söker en eller flera rådmän i eventuell succession
Arbetsbeskrivning Förvaltningsrätten i Linköping är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare…
Förvaltningsrätten i Linköping Linköping
19 Jan Förvaltningsrätten i Linköping söker två chefsrådmän
Arbetsbeskrivning Förvaltningsrätten i Linköping är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare…
Förvaltningsrätten i Linköping Linköping
19 Jan Förvaltningsrätten i Luleå söker två chefsrådmän
Arbetsbeskrivning Förvaltningsrätten har cirka 90 anställda och är för närvarande indelad i flera dömande enheter, en kanslienhet och en administrativ enhet…
Förvaltningsrätten i Luleå Luleå
19 Jan Domarnämnden söker ordförande och vice ordförande i ev. succession i Övervakningsnämnden i Karlstad
Arbetsbeskrivning Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna förordnas av Domarnämnden…
Domarnämnden Karlstad
19 Jan Förvaltningsrätten i Luleå söker en eller flera rådmän
Arbetsbeskrivning Förvaltningsrätten har cirka 90 anställda och är för närvarande indelad i flera dömande enheter, en kanslienhet och en administrativ enhet…
Förvaltningsrätten i Luleå Luleå
18 Jan Förvaltningsrätten i Umeå söker domstolshandläggare, vikariat
Arbetsbeskrivning Du kommer att ingå i en grupp av domstolshandläggare som vid domstolens kansli arbetar självständigt med flera olika arbetsuppgifter…
Förvaltningsrätten i Umeå Umeå
17 Jan Hovrätten för Nedre Norrland söker två sommarnotarier
Arbetsbeskrivning I arbetet som sommarnotarie ingår bland annat att delta i beredningen av mål och ärenden, delta i förhandlingar, skriva förslag till domar och beslut samt att göra rättsutredningar…
Hovrätten för Nedre Norrland Sundsvall
17 Jan Kammarrätten i Sundsvall söker två sommarnotarier
Arbetsbeskrivning I arbetet som sommarnotarie ingår bland annat att delta i beredningen av mål och ärenden, delta i förhandlingar, skriva förslag till domar och beslut samt att göra rättsutredningar…
Kammarrätten i Sundsvall Sundsvall
16 Jan NYKÖPINGS TINGSRÄTT SÖKER SOMMARNOTARIE
Arbetsbeskrivning Hos oss är kunskapsutbytet mellan ordinarie domare, fiskaler och övriga jurister stort och delaktigheten hög…
Nyköpings tingsrätt Nyköping
16 Jan Domstolshandläggare från förvaltningsdomstol (inlån av domstolsanställda till utvecklingsinsats)
Arbetsbeskrivning Domstolsverket arbetar för att domstolarna via verksamhetsstödet Vera ska kunna skicka och ta emot PDF-dokument till och från Skatteverket…
Domstolsverket Jönköping
16 Jan Domare från förvaltningsdomstol (inlån av domstolsanställd till utvecklingsinsats)
Arbetsbeskrivning Domstolsverket arbetar för att domstolarna via verksamhetsstödet Vera ska kunna skicka och ta emot PDF-dokument till och från Skatteverket…
Domstolsverket Jönköping
13 Jan Hovrätten över Skåne och Blekinge söker växeloperatörer
Arbetsbeskrivning Som växeloperatör måste du snabbt och effektivt kunna utreda vad den som ringer vill och avgöra om samtalet ska kopplas vidare eller om du själv, med hjälp av verksamhetsstöd och…
Hovrätten över Skåne och Blekinge Malmö
12 Jan Hovrätten för Västra Sverige söker ett hovrättsråd tillika vice ordförande i eventuell succession
Arbetsbeskrivning En vice ordförande i hovrätten är domare och ordförande i rätten samt har till uppgift att särskilt följa rättsskipningen på hovrättens avdelningar och verka för en enhetlig…
Hovrätten För Västra Sverige Göteborg
12 Jan Handläggarchef
Arbetsbeskrivning Rollen som handläggarchef är en operativ chefsroll där du leder och följer upp arbetet på ett av domstolens avdelningskanslier…
Göteborgs Tingsrätt Göteborg
12 Jan Kammarrätten i Sundsvall söker ett eller flera kammarrättsråd
Arbetsbeskrivning Kammarrättens huvuduppgift är att överpröva mål som överklagas från förvaltningsrätt. Förfarandet är i huvudsak skriftligt men muntlig förhandling förekommer som komplement…
Kammarrätten i Sundsvall Sundsvall
12 Jan Svea hovrätt söker hovrättsråd, tre eller flera
Arbetsbeskrivning Hovrätten söker tre eller flera hovrättsråd. Som hovrättsråd har du ett stort ansvar för att arbetet i hovrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt…
Svea Hovrätt Stockholm
12 Jan Hovrätten över Skåne och Blekinge söker domstolshandläggare
Arbetsbeskrivning Som domstolshandläggare deltar Du i handläggning av domstolens olika måltyper. I arbetsuppgifterna ingår bl.a…
Hovrätten över Skåne och Blekinge Malmö