Sök lediga jobb

Sökord

Plats


Hittade 45 lediga jobb inom Administration, Ekonomi, Juridik
27 Feb Göteborgs tingsrätt söker en eller flera tf rådmän
Arbetsbeskrivning Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och omväxlande arbete. Som tf rådman vid tingsrätten arbetar du med många olika typer av mål och ärenden…
Göteborgs Tingsrätt Göteborg
27 Feb Föredragande för tidsbegränsad anställning
Arbetsbeskrivning Föredragandena ska arbeta i projekt som för närvarande hanterar sociala mål. Som föredragande handlägger du målen i nära samarbete med rådmännen…
Förvaltningsrätten I Stockholm Stockholm
25 Feb Näringslivsdirektör till Uppsala kommun
Presentation Uppsala kommun växer och har högt ställda mål för näringslivsutveckling och för ett bättre företagsklimat…
Uppsala kommun Uppsala
24 Feb Domstolarna i Karlstad söker vikarierande informatör
Arbetsbeskrivning Vår informatör ska vara tjänstledig. Vi söker dig som vill vara hennes vikarie…
Värmlands tingsrätt Karlstad
24 Feb Gävle tingsrätt söker en sommarnotarie
Arbetsbeskrivning I arbetet som sommarnotarie ingår att bland annat protokollföra vid förhandlingar, delta i beredningen av mål och ärenden, skriva förslag till beslut samt göra rättsutredningar…
GÄVLE TINGSRÄTT Gävle
23 Feb Förvaltningsrätten i Malmö söker tf. rådmän
Arbetsbeskrivning Arbetet som tf. rådman är omväxlande, stimulerande och ansvarsfullt…
Förvaltningsrätten I Malmö Malmö
23 Feb Jönköpings tingsrätt söker en eller flera rådmän i eventuell succession
Arbetsbeskrivning Jönköpings tingsrätt har drygt 50 anställda och är indelad i tre enheter, två målenheter och en administrativ enhet. Hyresnämnden och arrendenämnden är knuten till tingsrätten…
Jönköpings Tingsrätt Jönköping
23 Feb Hovrätten för Västra Sverige söker ett hovrättsråd
Arbetsbeskrivning Som hovrättsråd kommer du att placeras på en av hovrättens fyra dömande avdelningar…
Hovrätten För Västra Sverige Göteborg
23 Feb Göteborgs tingsrätt söker en eller flera rådmän
Arbetsbeskrivning Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och omväxlande arbete. Som rådman vid tingsrätten arbetar du med många olika typer av mål och ärenden…
Göteborgs Tingsrätt Göteborg
23 Feb Hudiksvalls tingsrätt söker lagman
Arbetsbeskrivning Hudiksvalls tingsrätt är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och olika ärenden. Vi har idag sex ordinarie domare och en fiskal vid tingsrätten…
Hudiksvalls Tingsrätt Hudiksvall
23 Feb Skaraborgs tingsrätt söker en rådman
Arbetsbeskrivning Tingsrättens verksamhet är indelad i tre enheter, två målenheter och en serviceenhet…
Skaraborgs tingsrätt Skövde
21 Feb Ordningsvakt - vaktmästare/administratör
Arbetsbeskrivning I dina arbetsuppgifter ingår i första hand att vara ordningsvakt…
Jönköpings Tingsrätt Jönköping
21 Feb Domstolshandläggare - vikariat
Arbetsbeskrivning En av tingsrättens domstolshandläggare kommer att vara tjänstledig och vi söker nu en vikarie…
Jönköpings Tingsrätt Jönköping
20 Feb Vill du bli förstärkningsdomare?
Arbetsbeskrivning Sedan 2012 arbetar Domstolsverkets förstärkningsstyrka runt om i landet. I dagsläget ingår det 20 domare i denna styrka…
Domstolsverket Jönköping
20 Feb Justitiesekreterare
Arbetsbeskrivning Tjänstgöringen som justitiesekreterare i Högsta domstolen spänner över många rättsområden, särskilt civilrätt, straffrätt och processrätt…
Högsta Domstolen Stockholm
20 Feb Attunda tingsrätt söker ordningsvakt
Arbetsbeskrivning I dina arbetsuppgifter som ordningsvakt ingår tjänstgöring i fast säkerhetskontroll, vid förhandlingar, på allmänna ytor och i receptionen…
Attunda Tingsrätt Sollentuna
20 Feb Högsta förvaltningsdomstolen söker en arkivarie
Arbetsbeskrivning Du ska delta i förvaltandet och utvecklingen av domstolens arkiv tillsammans med den funktionsansvariga arkivarien och en arkivassistent…
Högsta förvaltningsdomstolen Stockholm
20 Feb Rektor till Kristinaskolan, Härnösand
Presentation Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning…
Specialpedagogiska skolmyndigheten Härnösand
16 Feb Nacka tingsrätt söker tekniskt råd med kompetens inom plan- och byggfrågor
Arbetsbeskrivning Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt är en av landets fem mark- och miljödomstolar. Domstolens domsområde omfattar Mellansverige, från Dalarna i norr till Gotland i söder…
NACKA TINGSRÄTT Nacka
16 Feb Västmanlands tingsrätt söker domstolshandläggare
Arbetsbeskrivning I arbetet ingår att ta emot och registrera handlingar, kalla till förhandlingar, bevaka tidsfrister m.m…
Västmanlands Tingsrätt Västerås