Sök lediga jobb

Sökord

Plats


Hittade 20 lediga jobb inom Administration, Ekonomi, Juridik
27 Jun Högsta förvaltningsdomstolen söker en arkivassistent
Arbetsbeskrivning Arkivet är ett pappersarkiv, men domstolen deltar i och följer aktivt utvecklingen inom digitalt bevarande som bedrivs vid Sveriges Domstolar…
Högsta förvaltningsdomstolen Stockholm
26 Jun Hovrätten för Västra Sverige söker en eller flera registratorer
Arbetsbeskrivning Förutom postöppning och registrering av mål är registratorskontorets centrala uppgifter att ge god service till allmänheten och andra myndigheter, både per telefon och vid…
Hovrätten För Västra Sverige Göteborg
26 Jun Hovrätten för Västra Sverige söker en domstolshandläggare
Arbetsbeskrivning Som domstolshandläggare arbetar du på ett avdelningskansli och deltar i handläggningen av domstolens samtliga måltyper. I arbetsuppgifterna ingår bl.a…
Hovrätten För Västra Sverige Göteborg
22 Jun Göta hovrätt söker domstolshandläggare, en eller flera
Arbetsbeskrivning Verksamheten i Göta hovrätt är uppdelad på tre dömande och en administrativ avdelning. Inom varje dömande avdelning finns ett kansli där ca 5-7 domstolshandläggare arbetar…
Göta Hovrätt Jönköping
22 Jun Målkanslichef
Arbetsbeskrivning Som målkanslichef har du det övergripande ansvaret för målkanslierna…
Förvaltningsrätten i Göteborg Göteborg
22 Jun Östersunds tingsrätt söker en rådman
Arbetsbeskrivning Östersunds tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats där vi bedriver ett aktivt arbete med att nå satta mål för verksamheten…
Östersunds Tingsrätt Östersund
22 Jun Hässleholms tingsrätt söker rådman
Arbetsbeskrivning Tingsrätten är organiserad i tre enheter, en dömande, en målberedande och en administrativ enhet…
Hässleholms tingsrätt Hässleholm
22 Jun Lön - och personaladministratör
Smedjebacken är en trevlig kommun i södra Dalarna, med bra kombination av trivsamt småstadsliv, storslagen natur, aktivt föreningsliv, ett rikt kulturliv och starten för Strömsholms kanal…
Smedjebackens kommun , Personalavdelning Smedjebacken
21 Jun Högsta domstolen söker beredningsjurister
Arbetsbeskrivning Målen i Högsta domstolen bereds och föredras av justitiesekreterare och beredningsjurister…
Högsta Domstolen Stockholm
21 Jun Jurist med specialkunskaper i socialförsäkringsrätt
Arbetsbeskrivning Kammarrätten söker en eller flera föredragande jurister med specialkunskaper inom socialförsäkringsområdet…
Kammarrätten i Göteborg Göteborg
20 Jun Domare som vill följa Sveriges Domstolar in i framtiden
Arbetsbeskrivning Domstolsverket bedriver flera stora utvecklingsinsatser som med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter fokuserar på ökad kvalitet och effektivitet i domstolarnas verksamhet…
Domstolsverket Jönköping
16 Jun Förvaltningsrätten i Stockholm söker en HR-assistent
Arbetsbeskrivning Vi söker nu en HR-assistent till administrativa enheten. Enheten ger stöd och service gällande arbetsgivarfrågor i bl.a…
Förvaltningsrätten I Stockholm Stockholm
15 Jun Hyres- och arrendenämnden i Stockholm söker två hyresråd
Arbetsbeskrivning Ett hyresråd är ordförande i nämnden vid prövning av tvister enligt hyreslagen, bostadsrättslagen och viss annan fastighetsrättslig lagstiftning om bland annat arrenden…
Hyres- och arrendenämnden i Stockholm Stockholm
13 Jun Registrator/arkivarie
Arbetsbeskrivning Som registrator och arkivarie på Domstolsverket och Notarienämnden kommer du att dels ha ett samordnade ansvar för registatorsfunktionen och myndigheternas arkiv och dels att delta…
Domstolsverket Jönköping
8 Jun Mora tingsrätt söker beredningsjurist
Arbetsbeskrivning Mora tingsrätt söker beredningsjurist för en tidsbegränsad anställning under sex månader…
Mora Tingsrätt Mora
8 Jun Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt söker tekniskt råd
Arbetsbeskrivning Umeå tingsrätt är en av fem tingsrätter i landet som även är mark- och miljödomstol. Tingsrätten har ca 60 anställda, varav ca 20 arbetar vid mark- och miljödomstolen…
Umeå tingsrätt Umeå
7 Jun Nämndadministratör
Smedjebacken är en trevlig kommun i södra Dalarna, med bra kombination av trivsamt småstadsliv, storslagen natur, aktivt föreningsliv, ett rikt kulturliv och starten för Strömsholms kanal…
Smedjebackens kommun , Miljö - och bygg Smedjebacken
5 Jun Beredningsjurist till Mark- och miljödomstolen i Umeå - vikariat
Arbetsbeskrivning Som beredningsjurist arbetar du självständigt med att bereda mål, göra rättsutredningar, föredra mål för avgöranden, vara protokollförare vid muntliga förhandlingar och skriva…
Umeå tingsrätt Umeå
24 Maj Förvaltningsrätten i Karlstad söker en rådman
Arbetsbeskrivning Verksamheten vid Förvaltningsrätten i Karlstad är organiserad i tre enheter, en dömande, en beredande och en kanslienhet…
Förvaltningsrätten i Karlstad Karlstad
12 Jan Handläggarchef
Arbetsbeskrivning Som handläggarchef representerar du arbetsgivaren och leder, fördelar och följer upp arbetet på målkansliet…
Förvaltningsrätten i Göteborg Göteborg