Specialpedagog, Elevhälsan

Specialpedagog, Elevhälsan

Tillbaka

Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"

Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.

Vad jobbar du för?

Vill du bli en del av Bjuvs kommuns starka hälsofrämjande och förebyggande arbete för våra barn och elevers hälsa, utveckling och lärande?

Som specialpedagog är du medskapare av en skola som möter alla elevers behov i en hälsofrämjande lärmiljö. Tillsammans skapar vi en skola som stärker barns delaktighet, motivation och tilltro till egna förmågan. Du har din tillhörighet i en centralt organiserad elevhälsa med 23 andra medarbetare i åtta olika professioner som tillsammans driver utveckling, stöttar och utmanar varandra.

Välkommen till en stark och drivande organisation där vi samarbetar och hjälps åt för att nå bästa resultat!

Arbetsuppgifter:

Som specialpedagog inom elevhälsan arbetar du för att stärka utveckling, lärande och hälsa för barn och elever i behov av särskilt stöd i skolan. Du samarbetar med fyra skolors elevhälsoteam, med mentor, elever, vårdnadshavare för att undanröja hinder för måluppfyllelse för elever i behov av särskilt stöd. Du arbetar kommunövergripande med handledning, utbildning och du stödjer skolor i utformande av pedagogiska strategier, läromedel, särskilt stöd och digitala lärverktyg i syfte att öka möjlighet att nå målen för elever med funktionsvariation.
Du bidrar till skolans utvecklingsarbete, uppföljning, utvärdering och åtgärdsprogram.

Du ger stöd till personal i utredning, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av särskilt stöd genom att samverka med skolornas specialpedagoger, rektor som uppdragsgivare samt förvaltningen. Du samverkar och koordinerar arbete kring elever i behov av insatser och stöd från skola, socialtjänst, BUP, HAB och barnklinik, allt i syfte att undanröja hinder för elevers lärande, utveckling och hälsa.

Du arbetar med förebyggande insatser inom KAA (kommunala aktivitetsansvaret i samverkan med avdelningen för arbete och tillväxt. Du samordnar vid övergångar inom och mellan stadier och skolor samt koordinerar insatser vid skolfrånvaro.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är legitimerad lärare med vidareutbildning som specialpedagog. Du har erfarenhet från skola årskurs 4-9 och kanske också barnhabilitering eller annan verksamhet för barn och unga.

Du har kunskap, erfarenhet och stort intresse för att skapa tillgänglig lärmiljö för barn och unga. Du har stort intresse för digitala lärverktyg. Som person är du initiativrik, kommunikativ, självständig och ansvarsfull med stark grund i Barnkonventionen och allas lika värde. Du är strukturerad, uthållig och arbetar bra med andra människor genom att relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt.

Du är trygg i din profession och kan arbeta såväl självständigt som i tvärprofessionellt team och i samverkan. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du är van vid att handleda och utbilda i frågor rörande samverkan, särskilt stöd och tillgänglig lärmiljö. Som specialpedagog har du god förmåga att samordna och koordinera insatser runt en elev. I din roll använder du din goda förmåga att stärka elevens delaktighet i utformandet, genomförandet och utvärdering av särskilt stöd.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.

Med KRAFT gör vi det bättre att arbeta, bo och leva i Bjuvs kommun. Med kompetens, respekt, ansvar, förtroende och tillgänglighet skapar vi tillsammans resultat i våra verksamheter.

Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-06-20

Arbetsgivarens referensnummer: A789725/2018

Upplysningar lämnas av:

Vlatka Glumac
Enhetschef
E-post: vlatka.glumac@bjuv.se

Ellen Claesdotter Pettersson,
Verksamhetschef
Telefon: 0709-585358
E-post: ellen.claesdotter@bjuv.se

Facklig(a) företrädare
Facklig representant nås via kommunens växel
Telefon: 042-458 50 00

TillbakaAnge i ansökan att du sökt tjänsten via Kommun-Statsjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
Bjuvs kommun