Drifttekniker

Vi som arbetar på NSVAvet att vi har ett av de viktigaste jobben som finns. Vi ska se till att detkommer rent vatten ur kranen och att det vatten vi släpper ut är fritt frångifter och föroreningar. Det är en uppgift som inte bara kräver den yppersta avkompetenser utan även ett stort ansvar från var och en av oss. Vilken uppgiftdu än har på NSVA så är din delaktighet och arbetsinsats en viktig del i detpussel som gör att vi kan leverera det resultat som samhället förväntar sig avoss. Med öppna dialoger och aktivt kunskapsutbyte lägger vi fundamentet för ettföretag där kompetens, ansvar och arbetsglädje driver oss. Vi är idag 200medarbetare.

Till avdelning Dricksvatten söker vi nu två Drifttekniker .

Dricksvattenavdelningen ansvarar för drift, underhåll ochförnyelse av samtliga vattenförsörjningsanläggningar; vattenverk,tryckstegringsstationer, reservoarer och andra anordningar för att upprätthållaleverans av dricksvatten i ledningssystemen, som bolaget vid varje tidpunktförvaltar.

Alla tjänster inom avdelningen Dricksvatten är placerade isäkerhetsklass 3. I tjänsten kommer du att arbeta med säkerhetsklassadinformation. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför attgenomföras i samband med anställning. Svenskt medborgarskap krävs, dubbeltmedborgarskap är okej om det ena är svenskt.

Arbetsuppgifter

Driftteknikerns huvudansvar är att kontrollera och övervakadriften vid anläggningar inom driftområde Öst (Bjuv, Svalöv och Åstorp) ellerdriftområde Väst (Helsingborg och Landskrona) men vid behov inom hela NSVAsansvarsområde genom att rutinmässigt utföra skötsel och underhåll. Detta görsgenom tillsyn, driftövervakning och rutinkontroller och sköts enligt av NSVAgivna rutiner. Alla drifttekniker ska ha en grundläggande kännedom om alla anläggningarnainom driftområde. Dessutom tillkommer att ha breda kunskaper om specifika anläggningaroch ansvara för dessa.

Att leda mindre ny- och re-investeringar samt reparationerav anläggningar eller anläggningsdelar är också förekommande arbetsuppgifter.

Beredskap kan komma ingå i tjänsten.

NSVA strävar efter ett aktivt medarbetarskap, vilket innebäratt ta ansvar för helheten, arbeta i team och utveckla egen och medarbetarnaskompetens.

Dina egenskaper

Då arbetet omfattar såväl interna som externa kontakterkommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper, såsom att du ärsjälvständig, kommunikativ och har ett målinriktat, flexibelt ochserviceinriktat arbetssätt, har ett processtänk och är en lagspelare.

Erfarenheter från styr- och övervakning samt ett teknikintresseär en merit.

Som ambassadör för bolaget vet du hur viktigt det är attvårda och utveckla bolagets varumärke och värdegrunder.

Kvalifikationer

Vi söker dig som harlämplig utbildning med inriktning på vatten eller har motsvarande erfarenhet.

B-körkort är ett kravför tjänsten.

Mer information

Tjänsten är en tillsvidareanställningpå heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten hör gärna av dig till SamiKeränen, gruppchef Dricksvatten drift, tel 010-490 97 86.Ange i ansökan att du sökt tjänsten via Kommun-Statsjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
Nsva

Ansök härFöretag
Nsva


Plats
Helsingborg