Preclinical Project Manager

”Vi vill rädda patienter med allvarliga cancer- och autoimmuna sjukdomar. Vi fokuserar på immunonkologi – det starkast växande läkemedelssegmentet – och drar nytta av den väletablerade antikroppstekniken för att designa nya målmedicinska läkemedel.”, säger VD Göran Forsberg.

Tjänsten som Preclinical Project Manager

Vi söker en projektledare och vetenskaplig expert med förståelse för läkemedelsutveckling. Du skall ha kunskap och erfarenhet från prekliniskt arbete inom immunologi och/eller onkologi. Du kommer att jobba med CANxx som inriktar sig på utveckling av läkemedel för inflammatoriska eller autoimmuna sjukdomar, samt med vårt CAN04-projekt, där vi utnyttjar IL1RAP som en målmolekyl för cancerbehandling.

Du skall driva, implementera och vidareutveckla nya och befintliga projekt på ett sätt som överensstämmer med strategin inom Cantargia. Du skall projektleda genomförandet av vetenskapliga aktiviteter inom varje enskilt projekt. Du kommer att samarbeta med och rapportera till bolagets VP Cancer Research.

Du ska planera och driva försök, analysera data och dra slutsatser. I rollen ingår att upphandla tjänster från CRO samt koordinera arbetet med CRO och övriga involverade. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt, däribland internationella CRO/samarbetspartners/forskar-grupper, vilket ställer höga krav på förmåga att kommunicera samt en diplomatisk förmåga.


Profil

Cantargia bedriver till stor del sin verksamhet i en virtuell miljö och det är därför viktigt att du är duktig på att kommunicera och har en stark drivkraft med förmåga att ta egna initiativ. Vi söker förutom en drivande projektledare också en vetenskaplig expert, där vi vill att du bidrar med din unika forskningserfarenhet. Du har en stark drivkraft med förmåga att ta egna initiativ. Då företaget är litet måste du ha en “can do” attityd och inte vara rädd för att kavla upp ärmarna. Samtidigt som du är självständig är du också en proaktiv lagspelare, som trivs med att ha en samordnande och projektledande roll.


Kvalifikationer och erfarenheter

 • PhD inom naturvetenskap/medicinska vetenskaper
 • Erfarenhet från biotech/läkemedelsföretag eller akademisk postdoktoral erfarenhet
 • Erfarenhet av preklinisk forskning inom immunologi och/eller onkologi
 • Efarenhet från arbete med biomarkörer/immunhistokemi är meriterande
 • Erfarenhet av att arbeta med internationella kontakter
 • Erfarenhet av projektledning
 • Erfarenhet av urval och kontraktering av underleverantörer/CRO är meriterande
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
 • Erfarenhet av Microsoft Office

Kompetenser

 • Analytisk förmåga, tillämpar och delar med sig av specialiserad teknisk expertkunskap
 • Stark förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter enligt uppsatta mål
 • Skapar goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, visar intresse och förståelse för andra människor
 • Tar egna initiativ, arbetar självständigt, fattar snabba och tydliga beslut
 • Visar snabb förståelse av ny information och samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande
 • Anpassar sig till ändrade förhållanden och accepterar nya idéer och initiativ
 • Arbetar produktivt i en pressad miljö och har en positiv attityd till arbetet

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

 • Koordinera planering och genomförande av prekliniska studier
 • Ansvara för uppdatering av projektplaner t.ex. projektmål, tidslinjer, budget, resurser etc.
 • Presentera projektstatus inkl. riskhantering, budget, resurser etc. för projektteam
 • Skriva/koordinera försöksprotokoll och rapporter
 • Ansvara för upphandling och kontakter med CROs/konsulter
 • Upprätthålla kunskap om regelverk och standards för preklinisk forskning samt ansvara för att dessa efterlevs
 • Omvärldsbevakning - övergripande uppdatering kring relevanta immunologi/onkologi-aktiviteter globalt
 • Delta i konferenser och presentera forskningsresultat


Övrigt

Tjänsten är placerad på kontoret i Lund och innebär visst resande till möten med CRO, underleverantörer och kliniker, både inom och utom Sverige. Lämplig bostadsort är Lund med omnejd.

Möjligheter

Cantargia har som målsättning att utveckla läkemedel som kan bli en viktig del av framtidens cancerbehandling samt inom autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Du får möjlighet att arbeta i ett litet entreprenörsdrivet läkemedelsföretag, som ligger i forskningsfronten inom immunologi/immunonkologi och vars forskning kan komma att göra stor skillnad för patienter med bl.a. icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Cantargia har flera spännande projekt på gång och du kommer att ha ett internationellt nätverk.

Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna David Liberg, VP Cancer Research, Cantargia AB ( david.liberg@cantargia.com )

Ansökan

Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Dock senast 2019-06-07. Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret. Observera att vi inte tar emot ansökningar per e-post. I denna rekrytering samarbetar vi med Roi Rekrytering.

Företaget

Cantargia AB bildades 2009/2010 och är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som bedriver forskning och utveckling av antikroppsbaserad terapi mot svåra sjukdomar. Bolaget har specialiserat sig pa behandling riktad mot ma lmolekylen IL1RAP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein) som har potential att användas för ett flertal olika cancerformer samt autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargias vision är att utveckla och säkra den nya generationens målstyrda läkemedel mot IL1RAP som en viktig del av morgondagens mer effektiva cancerbehandlingar. Visionen omfattar också att utveckla nya produktkandidater med potential att behandla även autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna och står för cirka 20 procent av dödsfallen i västvärlden. Globalt diagnostiseras årligen fler a n 14 miljoner människor med cancer och fler a n 8 miljoner mister livet genom cancerrelaterade sjukdomar. Trots betydande framsteg inom behandling och diagnostik finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder.

Originaluppta ckten från forskargruppen bakom Cantargia var att den specifika ma lmolekylen IL1RAP fanns pp cancerstamceller från patienter med leukemi men inte pa normala stamceller i benmärgen. I efterföljande forskning har Cantargia visat att IL1RAP även uttrycks pa cancerceller i ett stort antal cancersjukdomar. I det projekt inom Cantargia som har kommit längst utvecklas antikroppen CAN04 som är dubbelverkande, den bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt. Under den initiala utvecklingen har Cantargia valt att fokusera på icke-småcellig lungcancer och pankreascancer
o
ch den kliniska utvärderingen påbörjades under 2017 och befinner sig nu i fas 2.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget består idag av 9 personer och engagerar ett stort antal konsulter och samarbetspartners. Cantargia ligger på Medicon Village i Lund. För ytterligare information om Cantargia, se företagets hemsida, www.cantargia.com .Ange i ansökan att du sökt tjänsten via Kommun-Statsjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
Cantargia