Lärare Östervångsskolan, Lund

Arbetsuppgifter
Du är ansvarig för en klass på lågstadiet,
Du är mentor för en grupp elever.
Du leder och organiserar arbetet som lärare så att en trygg lärandemiljö skapas.
Du skapar möjligheter för eleven att kunna samtala kring sitt lärande och utveckling individuellt och i grupp.
Du anpassar och utformar undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, kursplaner och kunskapskrav.
Du bedömer, dokumenterar och följer upp den enskilda elevens behov och kunskapsutveckling.
Du samverkar med kollegor när det finns behov av stöd från en annan lärare eller yrkesgrupp med specialkompetens.
Du främjar elevens trygghet och studiero.
Du har ett nära samarbete med kollegor och föräldrar samt deltar aktivt i skolans kontakter med samhället i övrigt.
Du bidrar till skolutveckling i din skolenhet och arbetslag genom reflektion och diskussion utifrån vetenskapliga och
yrkesetiska ställningstagande

Kvalifikationer
Vi söker en lärare som uppfyller följande krav:
Du ska ha lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa på lågstadiet.
Du ska ha en god skriftlig svenska.
Du ska kunna kommunicera på svenskt teckenspråk såväl i vardagsspråk som i undervisningssituationer.
Det är meriterande om:
Du har yrkeserfarenhet av liknande arbete.
Du har erfarenhet av att arbeta i en flerspråkig miljö.
Du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med ett språkutvecklande arbete.
Du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med bedömning för lärande.
Du har kunskap om konsekvenserna av att vara döv/hörselskadad i vardagen och hur det är att tillhöra en minoritetsgrupp.

Östervångsskolan
Östervångsskolan är en skola som präglas av stort engagemang hos såväl elever som personal. Som lärare på
Östervångsskolan arbetar du i en spännande och utvecklande lärmiljö som kännetecknas av nära relationer med härliga
kollegor, stödjande arbetsklimat och en stor dos glädje. Du brinner för att göra en skillnad för våra elever och utvecklar din
undervisning kontinuerligt i samverkan med dina kollegor. Att tänka och prova nytt, bjuda på dig själv och vara nyfiken på
vad andra bidrar med ser du som en självklarhet. Hos oss har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vill
du vara med och utveckla Östervångsskolan? Nu söker vi en lärare till lågstadiet.
Vi erbjuder dig ett spännande arbete där vi sätter eleverna i fokus. Vi lägger stort fokus på att arbeta språkutvecklande i
skolans alla verksamheter. Som lärare hos oss bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att
stärka varje elevs kunskaps- och språkutveckling.
Östervångsskolan är en tvåspråkig skola i teckenspråkig miljö som arbetar efter ledorden delaktighet, respekt för individen
och tillgänglighet. Vi har drygt 90 elever från förskoleklass till årskurs 10. Vi undervisar på svenskt teckenspråk samt på
talad svenska för de elever som har behov av det. Målet är detsamma: att varje elev ska bli fullt tvåspråkig i både svenskt
teckenspråk och svenska.
Vi bedriver vår verksamhet i moderna och anpassade lokaler som vi delar med Tunaskolan precis vid Tunaparken.
Hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter. Som anställd inom Specialpedagogiska skolmyndigheter har du även rätt till
många anställningsförmåner såsom ersättning för läkarbesök eller besök hos sjukgymnastik,
friskvårdspeng/friskvårdstimme och ersättning för läkemedel.
ArbetsuppgifterAnge i ansökan att du sökt tjänsten via Kommun-Statsjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ansök härFöretag
Specialpedagogiska skolmyndigheten


Plats
Malmö


Bransh
Grundskola
Organisation
Personal

Kategori
Pedagogiskt arbete

För att se eller bevaka liknande jobb, välj område ovan.